- Pha cắt thịt
- Đóng gói sản phẩm
- Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Đăng ngày 19/03/2018
Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ Ghi sổ sách, lưu giữ chứng từ liên quan tới xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày Xử lý hồ sơ nhập hàng hóa: hạch toán tăng, giảm công nợ với nhà cung cấp và chi phí mua hàng Các công việc khác trong phòng theo yêu cầu của Kế toán trưởng và BGĐ
Đăng ngày 19/03/2018
- Làm phiếu xuất - nhập hàng hóa - Thanh toán hóa đơn cho khách hàng - Làm báo cáo kết ca, chuyển ca - Trực tiếp làm việc với cửa hàng trưởng & phòng Kế toán
Đăng ngày 19/03/2018
- Vận chuyển hàng hóa: Luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong khu vực kho mình quản lý - Hỗ trợ các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng kho, phòng thu mua.
Đăng ngày 19/03/2018
- Vận chuyển hàng hóa: Giao hàng cho khách hàng & luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng - Hỗ trợ các công việc khác tại cửa hàng
Đăng ngày 19/03/2018
Pha cắt thịt cá (chủ yếu là thịt lợn), sơ chế rau củ quả, làm nem cuốn, làm thịt xiên, sơ chế hải sản
Bán hàng, phục vụ khách hàng tại cửa hàng
Thời gian làm việc: Từ 6h30 – 18h00 (nghỉ trưa từ 12h00-15h00)

Mức lương: 4 - 5 triệu VNĐ
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời hạn kết thúc tuyển dụng: 13-10-2017

Đăng ngày 28/09/2017
Quản lý nhân sự
Quản lý hàng hóa & nhà cung cấp
Chăm sóc khách hàng
Quản lý tài sản cửa hàng
Phối hợp các phòng ban Chịu trách nhiệm về KPIs bao gồm: Doanh số, chi phí, nhân sự…

Mức lương: 8 - 10 triệu VNĐ
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời hạn kết thúc tuyển dụng: 13-10-2017

Đăng ngày 28/09/2017
Bán hàng & tư vấn sản phẩm cho khách hàng (sản phẩm là các loại thực phẩm tươi sống cho bữa ăn gia đình hàng ngày như thịt cá, rau củ quả...)
Vận chuyển hàng hóa: Giao hàng cho khách hàng & luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng
Hỗ trợ các công việc khác tại cửa hàng

Mức lương: 4 - 6 triệu VNĐ
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời hạn kết thúc tuyển dụng: 13-10-2017

Đăng ngày 27/09/2017
Bán hàng, tư vấn sản phẩm & phục vụ khách hàng tại cửa hàng
Hỗ trợ sơ chế rau củ quả, thực phẩm tươi sống tại cửa hàng

Mức lương: 4 - 5 triệu VNĐ
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời hạn kết thúc tuyển dụng: 09-11-2017

Đăng ngày 27/09/2017