Pha cắt thịt
Đóng gói sản phẩm
Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Mức lương: 4 - 5 triệu VNĐ
Địa điểm làm việc: Hà Nội

Đăng ngày 07/02/2018
Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ
Ghi sổ sách, lưu giữ chứng từ liên quan tới xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày
Xử lý hồ sơ nhập hàng hóa: hạch toán tăng, giảm công nợ với nhà cung cấp và chi phí mua hàng
Các công việc khác trong phòng theo yêu cầu của Kế toán trưởng và BGĐ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Hà Nội

Đăng ngày 05/02/2018
Làm phiếu xuất - nhập hàng hóa
Thanh toán hóa đơn cho khách hàng
Làm báo cáo kết ca, chuyển ca
Trực tiếp làm việc với cửa hàng trưởng & phòng Kế toán

Mức lương: 4 - 5 triệu VNĐ
Địa điểm làm việc: Hà Nội

Đăng ngày 02/02/2018
Lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và định biên bộ máy nhân sự Công ty.
Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự hàng năm.
Xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp vào môi trường làm việc..
Đề xuất các biện pháp nhằm tăng hiệu quả công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty.

Mức lương: thương lượng
Địa điểm làm việc: Hà Nội

Đăng ngày 02/02/2018
Hỗ trợ các công tác tuyển dụng trong phòng
Thực hiện đúng các thủ tục về lao động của công ty
Tiếp nhận nhân sự mới
Địa chỉ làm việc tại: Hà Nội

Mức lương: 5 - 7 triệu VNĐ

Đăng ngày 02/02/2018
Làm việc với công cụ dự báo nhập hàng
Check số liệu với các cửa hàng
Cung cấp số liệu nhập hàng chính xác hơn cho tháng tiếp theo

Mức lương: thương lượng
Địa điểm làm việc: Hà Nội

Đăng ngày 02/02/2018
Bán hàng & tư vấn sản phẩm cho khách hàng (sản phẩm là các loại thực phẩm tươi sống cho bữa ăn gia đình hàng ngày như thịt cá, rau củ quả...)
Vận chuyển hàng hóa: Giao hàng cho khách hàng & luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng
Hỗ trợ các công việc khác tại cửa hàng

Mức lương: 4 - 6 triệu VNĐ
Địa điểm làm việc: Hà Nội

Đăng ngày 27/09/2017
Bán hàng, tư vấn sản phẩm & phục vụ khách hàng tại cửa hàng
Hỗ trợ sơ chế rau củ quả, thực phẩm tươi sống tại cửa hàng

Mức lương: 4 - 5 triệu VNĐ
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời hạn kết thúc tuyển dụng: 28-02-2018

Đăng ngày 27/09/2017