Sản phẩm khuyến mại >> Xem thêm
199.000đ /Kg
215.000đ
-7.4%
69.000đ /Kg
82.000đ
-15.9%
60.000đ /Kg
75.000đ
-20%
175.000đ /Kg
195.000đ
-10.3%
Sản phẩm bán chạy nhất >> Xem thêm
505.000đ /Kg
225.000đ /Kg
199.000đ /Kg
215.000đ
-7.4%
139.000đ /Kg
Sản phẩm mới >> Xem thêm
30.000đ /Kg
17.000đ /
74.000đ /Hộp
57.000đ /Hộp
Hải sản cao cấp >> Xem thêm
505.000đ /Kg
299.000đ /Kg
355.000đ
-15.8%
369.000đ /Kg
129.000đ /Niêu
145.000đ
-11%
Thịt sạch các loại >> Xem thêm
225.000đ /Kg
199.000đ /Kg
199.000đ /Kg
359.000đ /Kg
Rau củ hữu cơ/VietGap >> Xem thêm
80.000đ /Kg
37.000đ /kg
35.000đ /Kg
38.000đ /Kg
Trái cây nội địa/nhập khẩu >> Xem thêm
139.000đ /Kg
69.000đ /Kg
82.000đ
-15.9%
79.000đ /Kg
60.000đ /Kg
75.000đ
-20%
Thực phẩm chín, ăn liền >> Xem thêm
479.000đ /Kg
4.000đ /Bìa
53.000đ /Chai
159.000đ /Kg
199.000đ
-20.1%
Thực phẩm khô, gạo >> Xem thêm
239.000đ /Túi
140.000đ /Chai
95.000đ /Chai
55.000đ /Gói
1900 63 63 26