topBanner

THAM GIA NGAY NHẬN QUÀ LIỀN TAY

  1. Mỗi khách hàng nhập số điện thoại và bấm “Săn mã ngay” để đăng ký nhận mã giảm giá lên tới 100K á

  2. Thời gian đăng ký mã: 11/05/2023 - 16/05/2023

  3. Thời hạn sử dụng mã: 23h59 16/05/2023

  4. Tần suất đăng ký và sử dụng mã: 1 lần/ khách hàng

  5. Mỗi khách hàng (tương ứng với mỗi số điện thoại sử dụng Mobile Banking) được đăng ký nhận 01 lần và sử dụng 01 lần/toàn bộ chương trình.

  6. Khách hàng đăng ký mã hợp lệ sẽ nhận được pop-up thông báo trên trang săn mã

  7. Coupon không cấp lại trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng vui lòng bảo mật thông tin coupon

  8. Số lượng mã giảm giá có hạn, có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

  9. Khách hàng cần đăng nhập đúng số điện thoại đã đăng ký mã khuyến mại trước khi mua hàng và thanh toán để áp dụng mã giảm giá thành công

;