topBanner
Ba Chỉ Lợn Đen AP
Ba Chỉ Lợn Đen AP
Xem thông tin chi tiết

Ba Chỉ Lợn Đen AP

Thương hiệu OEM SKU: 20000
Đơn vị tính: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
255.000₫
avtSrc
;