topBanner
Xem thông tin chi tiết

Ba chỉ Lợn đen Hòa Bình

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 12023
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;