Xem thông tin chi tiết

Bắp cải_TX

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 83653
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;