topBanner
Xem thông tin chi tiết

Bắp cải Vietgap_Đồng Dưa

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 10197
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;