topBanner
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bí xanh VietGAP Bắc Hà

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 35029
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;