Xem thông tin chi tiết

Cá dứa 1 nắng size VIP (0.7 - 1.1kg/con) A Vùng Miền túi 1kg

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 47063
Đơn vị tính: Túi
avtSrc
Sói Biển
;