Xem thông tin chi tiết

Cá Lăng đen sông Đà sống 2.5- 3.9kg/ con

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46088
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;