Xem thông tin chi tiết

Cá Mú đen làm sạch size 1.8 - 3kg/con

Thương hiệu Thủy hải sản nội địa SKU: 46094
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;