Xem thông tin chi tiết

Cá rô Phi sông Đà làm sạch size 0.7-1.5kg/con

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 42002
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;