Xem thông tin chi tiết

Cá thu ĐL 1 nắng (khúc giữa) A vùng Miền 400g

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 41088
Đơn vị tính: Khay
avtSrc
Sói Biển
;