topBanner
Cá thu ĐL cắt khúc (khúc giữa)  A vùng Miền
Cá thu ĐL cắt khúc (khúc giữa)  A vùng Miền
Xem thông tin chi tiết

Cá thu ĐL cắt khúc (khúc giữa) A vùng Miền

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 43023
Đơn vị tính: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;