Xem thông tin chi tiết

Cá Trắm Đen sông Đà nguyên con tươi sống ( size 9-12kg)

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46077
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;