Cá Trắm Đen sông Đà sống size 7-9kg/con
Cá Trắm Đen sông Đà sống size 7-9kg/con

Cá Trắm Đen sông Đà sống size 7-9kg/con

Xem thông tin chi tiết

Cá Trắm Đen sông Đà sống size 7-9kg/con

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46078
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;