Cá trắm trắng cắt khúc sông Đà

Xem thông tin chi tiết

Cá trắm trắng cắt khúc sông Đà

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 42004
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;