Xem thông tin chi tiết

Cua gạch Cà Mau sống 0.3Kg/con Up

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 47032
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;