topBanner

Điều khoản và điều kiện giao dịch

Quý khách Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch chung (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa nào trên ứng dụng Sói Biển.

1. Xác lập và hủy đơn hàng trên ứng dụng Sói Biển

1.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên ứng dụng Sói Biển trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Sói Biển tới Khách Hàng. Khách Hàng đặt hàng trên Website/Ứng dụng Sói Biển sẽ hình thành một đơn đặt hàng (Đơn Đặt Hàng). Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Xác nhận đơn hàng” và “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

1.2. Sói Biển xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua hình thức gọi điện cho Khách hàng để xác nhận đơn hàng.

1.3. Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Sói Biển có quyền từ chối xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trong trường hợp Sói Biển không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống.

1.3. Sói Biển có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:

  • Khi Sói Biển cho rằng Khách Hàng có dấu hiệu tự mình hoặc thông đồng với nhân viên cửa hàng hoặc người khác để lợi dụng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn hoặc dùng thủ đoạn khác để thực hiện hành vi gian lận trong mua bán, ra hóa đơn, chiết khấu, khuyến mại, ưu đãi.... để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc gây thiệt hại về vật chất, uy tín, hình ảnh của Sói Biển.

  • Khi Sói Biển hoặc nhân viên giao hàng của Sói Biển không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng 15 phút vì lý do chủ quan của Khách hàng kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng.

  • Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Đơn hàng của Sói Biển diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, Sói Biển sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Đơn hàng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Sói Biển có thể chủ động hủy Đơn hàng hoặc Sói Biển sẽ chủ động hủy.

  • Các trường hợp Sói Biển có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

  • Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định.

2. Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán

2.1. Giá của Sản Phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Ứng dụng.

2.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn và được nhận hóa đơn tài chính hợp lệ cho Đơn Đặt Hàng bằng cách nhấn vào ô “Xuất hóa đơn GTGT” trước khi tiến hành thanh toán. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn tài chính. Sói Biển sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn GTGT từ Khách Hàng sau khi hóa đơn đã được xuất. Giá trị xuất hóa đơn bằng giá trị hàng thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản.

Trong mọi trường hợp, Sói Biển không hỗ trợ tách/gộp nhiều Đơn Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Hàng tách/gộp này.

2.3. Chính sách thanh toán thực hiện theo Hướng dẫn đặt hàng và thanh toán của Sói Biển đăng tải trên ứng dụng Sói Biển.

Lưu ý: Toàn bộ các giao dịch với Sói Biển liên quan đến thanh toán, hoàn tiền,…mua hàng hóa thực hiện bằng hình thức chuyển khoản (nếu có), Khách Hàng chỉ thực hiện khi được thông báo/xác nhận từ Sói Biển và chỉ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Sói Biển Trung Thực. Để tránh rủi ro, Khách Hàng không chuyển tiền mua hàng, hoàn tiền… đến các tài khoản ngân hàng cá nhân, dù là nhân viên của Sói Biển.

3. Giao nhận sản phẩm

3.1. Thời gian và phí vận chuyển: Thực hiện theo Chính sách giao hàng trên Ứng dụng của Sói Biển.

3.2. Trước khi tiếp nhận hàng hóa, Khách Hàng lưu ý kiểm hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng.

3.3. Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào hóa đơn đơn hàng. Khách Hàng cần giữ lại hóa đơn đơn hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

4. Chính sách đổi trả:

Thực hiện theo Chính sách đổi trả của Sói Biển quy định tại ứng dụng Sói Biển.

5. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm…Khách Hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng: 1900636326. Khi liên hệ, Khách Hàng cung cấp số Đơn Đặt Hàng. Nhân viên Chăm sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

6. Chính sách thẻ thành viên:

Quy định về thẻ thành viên được quy định cụ thể tại Chính sách thẻ thành viên trên Ứng dụng Sói Biển và được điều chỉnh từng thời điểm.

7. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Sói Biển không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Sói Biển sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Sói Biển gây ra.

8. Điều khoản chung

8.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

8.2. Sói Biển và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Sói Biển đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. Sói Biển có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Ứng dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua Sói Biển sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

8.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

8.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Sói Biển và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Messenger

Messenger

Zalo

Zalo

Hotline

Hotline

;