Xem thông tin chi tiết

Gà đồi Lạc Thủy

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 22025
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;