Giò sống Hòa Bình

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 14031
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
182.000₫
;
fb-chatfb-chat