Xem thông tin chi tiết

Cá hồi Nauy fille 500gr

Thương hiệu Thủy hải sản nhập khẩu SKU: 14048
Đơn vị tính: Khay
Đơn vị tính: Khay
KhayKg
avtSrc
;