topBanner
Kiwi vàng
Kiwi vàng
Kiwi vàng
Xem thông tin chi tiết

Kiwi vàng

Thương hiệu Trái cây nhập khẩu SKU: 51005
Đơn vị tính: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
259.000₫
avtSrc
;