Kiwi vàng

Thương hiệu Trái cây nhập khẩu SKU: 51005
ĐVT: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
239.000₫
;
fb-chatfb-chat