Xem thông tin chi tiết

Mực khô Phú Quốc size 8-12 con/kg

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 43024
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;