topBanner
Xem thông tin chi tiết

Nạc vai bò Quê

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 11008
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;