Nạc vai giòn heo Thảo Dược

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 13044
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
215.000₫
;
fb-chatfb-chat