topBanner
Nạc vai thảo quế - Ba Lửa
Nạc vai thảo quế - Ba Lửa
Nạc vai thảo quế - Ba Lửa
Xem thông tin chi tiết

Nạc vai thảo quế - Ba Lửa

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 14036
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
215.000₫
avtSrc
;