Xem thông tin chi tiết

Nghêu thịt Lenger 200gr

Thương hiệu Lenger SKU: 47111
Đơn vị tính: Túi
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
icon
Giảm 12.200₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
HSD: 31/5/2024
Áp dụng
avtSrc
;