Xem thông tin chi tiết

Ớt chuông 3 màu VietGap Đà Lạt_VRĐL

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 31243
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;