topBanner
Thăn ngoại bò Mỹ choice ACE FOODS
Thăn ngoại bò Mỹ choice ACE FOODS
Xem thông tin chi tiết

Thăn ngoại bò Mỹ choice ACE FOODS

Thương hiệu ACE FOODS SKU: 16021
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
850.000₫
avtSrc
;