Xem thông tin chi tiết

Thịt ba chỉ thảo quế - Ba Lửa

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 14035
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;