topBanner
Xem thông tin chi tiết

Thịt ba chỉ quay Sobi

Thương hiệu OEM SKU: 13105
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;