Xem thông tin chi tiết

Thịt bê

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 11013
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;