Xem thông tin chi tiết

Thịt xiên lá móc mật

Thương hiệu OEM SKU: 17001
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
icon
Giảm 50.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
HSD: 21/4/2024
Áp dụng
avtSrc
;