BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM: NEM BỀ BỀ

04:31 06/05/2022

Bản tự công bố sản phẩm: Nem bề bề - giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP - Nơi cấp: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy hải sản Hà Nội