topBanner

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM: NEM HẢI SẢN

04:29 06/05/2022

Bản tự công bố sản phẩm: Nem hải sản - giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP - Nơi cấp: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy hải sản Hà Nội