topBanner

HIỂU SÂU VỀ BẢN CHẤT THỰC PHẨM SẠCH

04:38 06/05/2022

Chủ trương “Nói không với thực phẩm bẩn” được hưởng ứng rộng rãi nhưng lại không nhiều người tiêu dùng phân biệt được các loại thực phẩm sạch hiện có trên thị trường. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn rõ ràng hơn về bản chất của từng loại thực phẩm sạch.

Những năm gần đây, khi chủ trương “Nói không với thực phẩm bẩn” được giơ cao và hưởng ứng mạnh mẽ, chúng ta mới thực sự được cảnh tỉnh và săn tìm xem nhập thực phẩm sạch ở đâu đáng tin cậy. Thực phẩm sạch hiểu đơn giản là thực phẩm “không bẩn”. Nhưng nhìn sâu vào bản chất hơn, chúng ta cần hiểu rõ có 3 loại thực phẩm sạch cơ bản sau đây:

Thực phẩm không ô nhiễm

Thực phẩm không ô nhiễm là thực phẩm an toàn vệ sinh, không gây hại đến sức khỏe. Cụ thể, các loại thực phẩm này không được phép chứa chất ô nhiễm hoặc các chất ô nhiễm ở mức giới hạn cho phép, bảo đảm không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Đây cũng là thực phẩm sạch “sơ cấp” nhất được xác nhận và cấp chứng chỉ dựa trên các tiêu chuẩn về sản phẩm, tiêu chuẩn về môi trường và tiêu chuẩn tư liệu sản xuất. Sản phẩm đầu ra đạt được các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định đó sẽ được cấp giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực phẩm sinh thái

Thực phẩm sinh thái (hay thực phẩm xanh) là thực phẩm được tiến hành sản xuất nông nghiệp dựa trên các kết quả khoa học sinh thái (Ecology) - nghiên cứu các mối quan hệ giữa các loài sinh vật với môi trường sống của chúng, bao gồm cả các yếu tố vô sinh (đất, nước, khí tượng, thủy văn,…) và các yếu tố sinh vật (các loài sâu bệnh hại cây, các loài sinh vật khác). Tức phương thức nuôi trồng chủ trương dùng các biện pháp không gây ra những tác động sâu sắc và mạnh mẽ lên đất đai, nguồn nước và toàn bộ hệ sinh thái nông nghiệp.

Hiểu đơn giản hơn, thực phẩm sinh thái là thực phẩm sạch được sản xuất trong điều kiện môi trường không có chất ô nhiễm, tuân thủ các quy chuẩn của ngành nông nghiệp sinh thái theo quy định của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Thực phẩm hữu cơ

Thực phẩm hữu cơ là thực phẩm sạch được sản xuất và chế biến theo quy trình của sản phẩm hữu cơ, được cơ quan có thẩm quyền của tổ chức nông nghiệp hữu cơ xác nhận và cấp chứng chỉ.

Tư liệu sản xuất và nguyên liệu sản xuất thực phẩm hữu cơ bắt buộc phải là sản phẩm tự nhiên của hệ thống sản xuất. Do đó, thực phẩm hữu cơ cũng không được phép sử dụng các chất hóa học có trong các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng… từ lúc canh tác, chăn nuôi cho đến khi thu hoạch thành phẩm.

Theo đó, nông nghiệp hữu cơ phải xây dựng một hệ thống quản lý sản xuất tổng thể và khép kín nhằm cải thiện cũng như tăng cường sức sống của hệ sinh thái nông nghiệp. Vùng được lựa chọn để sản xuất thực phẩm hữu cơ cần phải bảo đảm trong ba năm liền trước đó không sử dụng bất cứ loại chất hóa học độc hại nào.

Trong ba loại trên, thực phẩm hữu cơ được biết đến là thực phẩm sạch và an toàn nhất bởi mô hình xây dựng và quản lý dễ kiểm soát bởi các cơ quan chức năng hơn về cả nguồn cung để sản xuất lẫn nguồn cấp ra ngoài thị trường tiêu dùng. Các bạn có thể tìm hiểu mô hình trang trại rau sạch của Trang Trại Trung Thực để hiểu rõ hơn về mô hình kinh doanh nông nghiệp hữu cơ.