Sói Biển tham dự đại hội nhiệm kỳ III Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

06:48 11/07/2023

Vừa qua tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) tổ chức Đại hội III, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết những thành tựu trong phát triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC) đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho 5 năm tiếp theo. Đồng thời Đại hội đã bầu ra 37 ủy viên Ban chấp hành khóa mới. Sói Biển cũng vinh dự được tín nhiệm trở thành Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Các đại biểu chính thức của Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới bằng hình thức giơ tay biểu quyêt.

Được thành lập từ 2011, đến nay Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) đã trải qua hơn 10 năm hoạt động với 2 nhiệm kì. Đại hội nhiệm kì III (2023-2028) chính là dịp để Hiệp hội tổng kết những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động cho 5 năm tới.

Ban chấp hành nhiệm kỳ III Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam ra mắt Đại hội.

Trong 5 năm qua, VOAA đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện môi trường chính sách cho phát triển NNHC, đào tạo nâng cao năng lực về các lĩnh vực liên quan đến NNHC cho doanh nghiệp, nông dân, nhà sản xuất, người tiêu dùng cũng như giới thiệu các sản phẩm NNHC chất lượng của Việt Nam đến thị trường trong nước và quốc tế.

Quang cảnh đại biểu dự Đại hội.

Giai đoạn tới, VOAA đặt ra mục tiêu trở thành tổ chức quốc gia đại diện cho lợi ích và hỗ trợ các bên liên quan trong lĩnh vực NNHC ở Việt Nam. Với định hướng mới và đội ngũ nhân sự mới được bầu ra, Đại hội III chính là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của VOAA theo hướng thiết thực hơn, bền vững hơn.