topBanner
Tôm Sú quảng canh sống size 20- 25 con/kg
Xem thông tin chi tiết

Tôm Sú quảng canh sống size 20- 25 con/kg

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 47031
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;