Tôm Sú quảng canh sống size 20- 22 con/kg

Thương hiệu Thủy hải sản nội địa SKU: 47031
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
850.000₫
;
fb-chatfb-chat