topBanner
Vẹm xanh sống size 10-15 con/kg
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Vẹm xanh sống size 10-15 con/kg

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46201
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;