topBanner

CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

04:35 06/05/2022

Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung thực cập nhật "Chính sách chăm sóc khách hàng" năm 2020. Quý khách hàng vui lòng cập nhật để được hưởng những ưu đãi đặc biệt khi mua hàng tại Sói Biển.

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

 Toàn bộ khách hàng đang mua sắm trên toàn hệ thống Sói Biển

II. CHÍNH SÁCH MỞ THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

  1. Cách mở thẻ khách hàng thân thiết

Các thông tin dùng để tạo thẻ bao gồm:

- Tên khách hàng: Ghi rõ họ và tên

- Địa chỉ: Địa chỉ cụ thể của khách hàng để tiện cho việc ship hàng.

- Mobile/ Telephone: Số điện thoại khách hàng để liên lạc

- Ngày sinh nhật của khách hàng

- Giới tính: Nam/ Nữ

- Mã khách hàng: Là mã trên thẻ cứng cấp cho khách.

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin của khách hàng, nhân viên sẽ gửi thẻ cứng và hướng dẫn để khách hàng sử dụng tích điểm và tiêu xu.

III. CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM - TIÊU XU

1. Chính sách tích điểm

Quy ước: 10.000đ ~ 1 điểm

- Tích lũy đủ 300 điểm tương đương 3 triệu đồng => Đạt thẻ Bạc

- Tích lũy đủ 5.000 điểm tương đương 50 triệu đồng => Đạt thẻ Vàng

- Tích lũy đủ 10.000 điểm tương đương 100 triệu đồng => Đạt thẻ Kim cương

Lưu ý: Đối với Khách Hàng có các hạng thẻ Bạc, Vàng, Kim Cương không phát sinh giao dịch mua hàng trong vòng 12 (mười hai) tháng liên tiếp sẽ chuyển về hạng thẻ Thành Viên.

2. Chính sách tích xu

Quy ước: Mỗi 1 xu = 1.000đ

Sau khi đạt mốc các hạng thẻ từ hóa đơn mua hàng lần tiếp theo KH sẽ được tích xu như sau:

- Hạng thẻ bạc: Tích xu 1%. Số xu = Giá trị hóa đơn (Sau khi đã trừ sản phẩm có giá ưu đãi được chiết khấu trực tiếp) * 1%.

- Hạng thẻ vàng: Tích xu 1.5%. Số xu = Giá trị hóa đơn (Sau khi đã trừ sản phẩm có giá ưu đãi được chiết khấu trực tiếp) * 1.5%.

- Hạng thẻ kim cương: Tích xu 2%. Số xu = Giá trị hóa đơn (Sau khi đã trừ sản phẩm có giá ưu đãi được chiết khấu trực tiếp) * 2%.

- Hạng thẻ VIP: Tích xu 5%. Số xu = Giá trị hóa đơn (Sau khi đã trừ sản phẩm có giá ưu đãi được chiết khấu trực tiếp) * 5%, số Xu sẽ được làm tròn thành giá trị nhỏ nhất là 1 xu, nếu nhỏ hơn 0.5 thì làm tròn là 0, nếu lớn hơn 0.5 thì làm tròn là 1.

- Nếu thẻ VIP không phát sinh giao dịch mua hàng trong vòng 6 tháng sẽ bị hủy hạng thẻ VIP chuyển thành hàng thẻ bạc.

- Tỷ lệ % tích xu có thể thay đổi tùy theo thông báo hàng tháng (nếu có)

Lưu ý: 

- Tổng giá trị tích lũy >= 3 triệu, Thẻ KH bắt đầu được tích xu.

- Sản phẩm được ưu đãi chiết khấu trực tiếp không được tích xu.

3. Chính sách tiêu xu

- Khách hàng dùng thẻ cứng (Thẻ KHTT) để tiêu xu.

- Số xu tích lũy trong thẻ được trừ trực tiếp trên đơn hàng. Số xu trừ đi phải bé hơn hoặc bằng số xu có trong thẻ.

4. Chính sách cho khách hàng sinh nhât

- Giảm 10% toàn bộ đơn hàng cho khách hàng trong ngày sinh nhật

- Chương trình Ưu đãi sinh nhật không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mại khác.