Xem thông tin chi tiết

Bắp cải tím hữu cơ Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 30933
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;