topBanner
Bắp cải trái tim hữu cơ Đà Lạt
Bắp cải trái tim hữu cơ Đà Lạt
Xem thông tin chi tiết

Bắp cải trái tim hữu cơ Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 30932 Mã vạch:  809038
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
108.000₫
avtSrc
;