topBanner
Bắp cải trắng hữu cơ Đà Lạt
Bắp cải trắng hữu cơ Đà Lạt
Xem thông tin chi tiết

Bắp cải trắng hữu cơ Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 30931 Mã vạch:  809045
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
105.000₫
avtSrc
;