topBanner
Bí xanh (đao) hữu cơ
Bí xanh (đao) hữu cơ
Xem thông tin chi tiết

Bí xanh (đao) hữu cơ

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 31073
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
43.000₫
avtSrc
;