topBanner
Bông cải trắng hữu cơ Đà Lạt
Bông cải trắng hữu cơ Đà Lạt
Xem thông tin chi tiết

Bông cải trắng hữu cơ Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 30930 Mã vạch:  809069
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
155.000₫
avtSrc
;