Bông cải trắng VG Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 32193
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
100.000₫
;
fb-chatfb-chat