Xem thông tin chi tiết

Cá Chép sông Đà làm sạch size 1,5-2,5kg /con

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 42022
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;