topBanner
Xem thông tin chi tiết

Cá diêu hồng sông Đà sống size 1-1,5kg/con

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46130
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;