Xem thông tin chi tiết

Cá Mú đen sống size 1.8 - 3kg/con

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46080
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;